Copyright

COPYRIGHT INFORMATIE

Element X Customs @ 2015 – Alle rechten voorbehouden

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, waaronder afbeeldingen, foto’s, beelden, productnamen, handelsnamen, logo’s, productverpakkingen, ontwerpen of kopieën zijn het intellectuele eigendom van Element X Customs. Ook tekstfragmenten, grafieken, logo’s of andere informatie kan worden aangehaald in de inhoud van deze site, en de respectievelijke houders van de auteursrechten behouden hun rechten op dit materiaal.

Legal Disclaimer

Deze website kan andere eigendomsrechten en auteursrechten, waarvan de voorwaarden dienen te worden nageleefd en opgevolgd. Informatie op deze website kan typografische fouten of technische onjuistheden bevatten. Informatie kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Houdt u er rekening mee dat alle informatie of materiaal dat naar Element X Customs wordt geacht niet geheim of vertrouwelijk te zijn.

Door het verzenden van Element X Cusomts informatie of materiaal, verleent u ons een onbeperkte en onherroepelijke licentie te gebruiken, te reproduceren, tonen, uitvoeren, wijzigen, verzenden en die materialen of informatie te verspreiden, en je er ook over eens dat Element X Customs is vrij om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons toestuurt voor enig doel. Wij zullen echter niet uw naam vrijgeven, noch anderszins het feit dat u materialen of andere informatie aan ons verstrekt, tenzij: (a) wij uw toestemming om uw naam te gebruiken verkrijgen; of (b) we u eerst kennis stellen dat de materialen of andere informatie die u naar een bepaald deel van deze site wordt gepubliceerd of anderszins gebruikt met uw naam erop; of (c) wij daartoe verplicht door de wet.

INFORMATIE OVER DEZE WEBSITE WORDT ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE uitsluiting van impliciete garanties, ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING NIET OP U VAN TOEPASSING.

IN GEEN GEVAL ZAL Element X Customs AANSPRAKELIJK ENIGE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF HOGE SCHADE VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, OF ENIGE ANDERE GELINKTE WEBSITE, inclusief, zonder beperking, gederfde winst, VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF ANDERE GEGEVENS OP UW INFORMATIE OF ANDERE, ZELFS ALS WIJ UITDRUKKELIJK VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Handelsmerken

Element X Customs en ons logo zijn geregistreerde handelsmerken. Het is niet een lijst van alle Element X Customs handelsmerken of patenten op deze pagina, iedereen heeft een verklaring van afstand van rechten op alle Element X Customs handelsmerken en vormen.